II Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodnicząca Wydziału – SSO Renata Anna Tabor

Przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 11:00 w pokoju A204

Zastępca Przewodniczącej Wydzialu – SSO Bożena Sztomber

Kierownik Sekretariatu – Ewa Bagieńska

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta – tel. 85 742 23 46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 85 74 59 261 – umawianie wizyt interesantów u Przewodniczącego Wydziału

Do właściwości II Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, a w szczególności:

  1. spraw cywilnych przedstawianych z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu – wydziałów: cywilnych, ksiąg wieczystych, rodzinnych i nieletnich;
  2. spraw ze skarg o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu II instancji;
  3. spraw ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;
  4. skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, sprawach należących do właściwości sądów rodzinnych, oraz w sprawach dotyczących przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, jeżeli postępowanie takie toczy się na terenie właściwości sądu okręgowego;
  5. wniosków stron o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a zgłoszonych po raz pierwszy i to jedynie w sytuacji uznania go za zasadny;
  6. prowadzenie postępowania kasacyjnego, skargowego, zażaleniowego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt wraz ze skargami kasacyjnymi, skargami o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, zażaleniami lub załatwienia sprawy w inny sposób.

- z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce.