Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Referat Wizytacyjny

 1. Jolanta Korwin-Piotrowska - Prezes SO (orzeka w I Wydziale Cywilnym) 
 2. Mirosław Konieczka – Wiceprezes SO (orzeka w I Wydziale Cywilnym)
 3. Mirosław Józef Trzaska – Wizytator (orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym)
 4. Krzysztof Kamiński – Wizytator ds. Karnych (orzeka w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym)
 5. Leszek Ciulkin - Wizytator, Pełnomocnik sądowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku (orzeka w VII Wydziale Gospodarczym)

I Wydział Cywilny

 1. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz –Przewodnicząca Wydziału
 2. Karolina Szerel - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Małgorzata Danuta Korol
 4. Bożena Murawska-Kołota (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. Bogusława Zieleniewska-Masłowska
 6. Krzysztof Marek Kruk – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 7. Piotr Kozłowski
 8. Irena Opolska - Koordynator do spraw mediacji

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Renata Anna Tabor –Przewodnicząca Wydziału
 2. Barbara Puchalska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Jolanta Fedorowicz
 4. Elżbieta Siergiej
 5. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
 6. Urszula Grażyna Wynimko
 7. Bożena Sztomber
 8. Jolanta Klimowicz-Popławska

III Wydział Karny

 1. Marzenna Jolanta Roleder – Przewodnicząca Wydziału
 2. Izabela Marzanna Komarzewska– Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Grażyna Urszula Zawadzka-Lotko
 4. Anna Wiesława Hordyńska
 5. Szczęsny Tomasz Szymański
 6. Mariusz Tomasz Kurowski
 7. Sławomir Cilulko

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 1. Mariusz Andrzej Pankowiec – Przewodniczący Wydziału
 2. Beata Brysiewicz
 3. Marek Zaniewski

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Marzanna Rogowska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Elżbieta Krupińska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Stanisław Stankiewicz
 4. Wiesława Kruczkowska
 5. Elżbieta Rosłoń
 6. Jarosław Włodzimierz Pawlik

VII Wydział Gospodarczy

 1. Jacek Malinowski - Przewodniczący Wydziału
 2. Katarzyna Topczewska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Julita Jadwiga Uryga
 4. Karol Jaszkowski (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. Maciej Andrzej Głos
 6. Alicja Iwona Dubij
 7. Beata Gnatowska
 8. Paweł Dzienis

VIII Wydział Karny Odwoławczy

 1. Marek Wasiluk – Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału
 2. Dariusz Sławomir Niezabitowski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Marzanna Chojnowska
 4. Przemysław Grzegorz Wasilewski 
 5. Dariusz Orłowski
 6. Dorota Niewińska
 7. Wiesław Józef Oksiuta
 8. Dariusz Gąsowski– Rzecznik Prasowy
 9. Wiesław Żywolewski
 10. Ryszard Andrzej Milewski
 11. Beata Maria Wołosik (sędzia SR w Białymstoku delegowana do SO w Białymstoku na okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r.).