Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Referat Wizytacyjny

 1. Jolanta Korwin-Piotrowska - Prezes SO (orzeka w I Wydziale Cywilnym) 
 2. Dorota Sosna - Wiceprezes SO - sędzia SR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku na czas nieokreślony (orzeka w IV Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych)
 3. Krzysztof Kamiński – Wizytator ds. Karnych (orzeka w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym)
 4. Dariusz Gąsowski– Wizytator ds. Karnych i do Wykonywania Orzeczeń Karnych - Rzecznik Prasowy (orzeka w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym)
 5. Leszek Ciulkin - Wizytator, Pełnomocnik sądowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku (orzeka w VII Wydziale Gospodarczym)

I Wydział Cywilny

 1. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz - Przewodnicząca Wydziału
 2. Karolina Szerel - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Bożena Murawska-Kołota (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 4. Bogusława Zieleniewska-Masłowska
 5. Krzysztof Marek Kruk – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 6. Piotr Kozłowski
 7. Irena Opolska - Koordynator do spraw mediacji
 8. Ewa Kołodziej-Dubowska

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Renata Anna Tabor –Przewodnicząca Wydziału
 2. Barbara Puchalska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Jolanta Fedorowicz
 4. Elżbieta Siergiej
 5. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
 6. Urszula Grażyna Wynimko
 7. Bożena Sztomber
 8. Jolanta Klimowicz-Popławska

III Wydział Karny

 1. Marzenna Jolanta Roleder – Przewodnicząca Wydziału
 2. Izabela Marzanna Komarzewska– Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Grażyna Urszula Zawadzka-Lotko
 4. Anna Wiesława Hordyńska
 5. Beata Brysiewicz
 6. Szczęsny Tomasz Szymański
 7. Mariusz Tomasz Kurowski
 8. Sławomir Cilulko

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 1. Mariusz Andrzej Pankowiec - Przewodniczący Wydziału
 2. Marek Zaniewski

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Marzanna Rogowska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Elżbieta Krupińska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Stanisław Stankiewicz
 4. Elżbieta Rosłoń
 5. Jarosław Włodzimierz Pawlik

VII Wydział Gospodarczy

 1. Patrycja Narewska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Alicja Iwona Dubij
 3. Katarzyna Topczewska
 4. Julita Jadwiga Uryga
 5. Karol Jaszkowski (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 6. Maciej Andrzej Głos
 7. Paweł Dzienis

VIII Wydział Karny Odwoławczy

 1. Marek Wasiluk –  Przewodniczący Wydziału
 2. Dariusz Sławomir Niezabitowski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Marzanna Chojnowska
 4. Przemysław Grzegorz Wasilewski 
 5. Dariusz Orłowski
 6. Dorota Niewińska
 7. Wiesław Józef Oksiuta
 8. Wiesław Żywolewski
 9. Beata Maria Wołosik (sędzia SR w Białymstoku delegowana do SO w Białymstoku na czas nieokreślony).