Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Referat Wizytacyjny

 1. Marek Wasiluk –   Przewodniczący Wydziału wykonujący funkcję Prezesa SO w Białymstoku (orzeka w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym)
 2. - Wiceprezes SO
 3. Krzysztof Kamiński – Wizytator ds. Karnych (orzeka w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym)
 4. Dariusz Gąsowski– Wizytator ds. Karnych i do Wykonywania Orzeczeń Karnych - Rzecznik Prasowy (orzeka w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym)
 5. Leszek Ciulkin - Wizytator, Pełnomocnik sądowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku (orzeka w VII Wydziale Gospodarczym)

I Wydział Cywilny

 1. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz - Przewodnicząca Wydziału
 2. Karolina Szerel - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Jolanta Korwin-Piotrowska
 4. Bożena Murawska-Kołota (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. Bogusława Zieleniewska-Masłowska
 6. Krzysztof Marek Kruk – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 7. Piotr Kozłowski
 8. Ewa Kołodziej-Dubowska
 9. Iwona Hulko (sędzia SR w Białymstoku delegowana do SO w Białymstoku od 01.10.2023 r. do 31.03.2025 r.)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Renata Anna Tabor –Przewodnicząca Wydziału
 2. Bożena Sztomber – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Jolanta Fedorowicz
 4. Elżbieta Siergiej
 5. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
 6. Urszula Grażyna Wynimko
 7. Jolanta Klimowicz-Popławska
 8. Jacek Stypułkowski (sędzia SR w Bielsku Podlaskim delegowany do SO w Białymstoku od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.) 

III Wydział Karny

 1. Marzenna Jolanta Roleder – Przewodnicząca Wydziału
 2. Izabela Marzanna Komarzewska– Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Grażyna Urszula Zawadzka-Lotko
 4. Anna Wiesława Hordyńska
 5. Beata Brysiewicz
 6. Szczęsny Tomasz Szymański
 7. Mariusz Tomasz Kurowski
 8. Sławomir Cilulko

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 1. Wojciech Januszkiewicz - wykonujący czynności Przewodniczącego Wydziału w okresie od 13.05.2024 r. do 31.07.2024 r.
 2. Dorota Sosna- sędzia SR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku na czas nieokreślony
 3. Marta Mazerska (sędzia SR w Sokółce delegowana do SO w Białymstoku od 01.05.2024 r. do 31.10.2024 r.)

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Marzanna Rogowska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Elżbieta Krupińska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Marta Kiszowara (sędzia SR w Białymstoku delegowana do SO w Białymstoku od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.)
 4. Aleksandra Jamróz (sędzia SR w Białymstoku delegowana do SO w Białymstoku od 24.06.2024 r. do 30.11.2024 r.)

VII Wydział Gospodarczy

 1. Patrycja Narewska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Alicja Iwona Dubij (del. do SA w Białymstoku od 01.12.2023 r. do 31.05.2024 r.)
 3. Katarzyna Topczewska
 4. Julita Jadwiga Uryga
 5. Karol Jaszkowski (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 6. Maciej Andrzej Głos
 7. Paweł Dzienis
 8. Ewa Kosior

VIII Wydział Karny Odwoławczy

 1. Dariusz Sławomir Niezabitowski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 2. Marzanna Chojnowska
 3. Przemysław Grzegorz Wasilewski 
 4. Dariusz Orłowski
 5. Dorota Niewińska
 6. Wiesław Żywolewski
 7. Beata Maria Wołosik (sędzia SR w Białymstoku delegowana do SO w Białymstoku na czas nieokreślony).