Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Referat Wizytacyjny

 1. Jolanta Korwin-Piotrowska - Prezes SO (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku)
 2. Mirosław Konieczka – Wiceprezes SO
 3. Elżbieta Siergiej – Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich
 4. Mirosław Józef Trzaska – Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych
 5. Krzysztof Kamiński – Wizytator ds. Karnych

I Wydział Cywilny

 1. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz –Przewodnicząca Wydziału
 2. Karolina Szerel - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Małgorzata Danuta Korol
 4. Bożena Murawska-Kołota (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. Bogusława Zieleniewska-Masłowska
 6. Krzysztof Marek Kruk – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 7. Piotr Kozłowski
 8. Irena Opolska (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku do 31.08.2020 r.)
 9. Krzysztof Adam Prutis (SSR w Bielsku Podlaskim del. do SO w Białymstoku do 31.08.2020 r.)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Renata Anna Tabor –Przewodnicząca Wydziału
 2. Barbara Puchalska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Jolanta Fedorowicz
 4. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
 5. Urszula Grażyna Wynimko
 6. Bożena Sztomber
 7. Jolanta Klimowicz-Popławska
 8. Jacek Stypułkowski (SSR w w Bielsku Podlaskim del. do SO w Białymstoku do 31.08.2020 r.)

III Wydział Karny

 1. Marzenna Jolanta Roleder – Przewodnicząca Wydziału
 2. Izabela Marzanna Komarzewska– Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Beata Brysiewicz
 4. Anna Wiesława Hordyńska
 5. Szczęsny Tomasz Szymański
 6. Wiesław Żywolewski
 7. Mariusz Tomasz Kurowski

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 1. Mariusz Andrzej Pankowiec – Przewodniczący Wydziału
 2. Grażyna Urszula Zawadzka-Lotko - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Marek Zaniewski
 4. Sławomir Cilulko

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Elżbieta Rosłoń – Przewodnicząca Wydziału
 2. Elżbieta Krupińska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Stanisław Stankiewicz
 4. Wiesława Kruczkowska
 5. Marzanna Rogowska
 6. Jarosław Włodzimierz Pawlik

VII Wydział Gospodarczy

 1. Katarzyna Topczewska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Julita Jadwiga Uryga – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Leszek Ciulkin – Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych
 4. Karol Jaszkowski (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. Maciej Andrzej Głos
 6. Jacek Malinowski
 7. Alicja Iwona Dubij
 8. Beata Gnatowska
 9. Paweł Dzienis (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku do 31.08.2020 r.)

VIII Wydział Karny Odwoławczy

 1. Marek Wasiluk – Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału
 2. Dariusz Sławomir Niezabitowski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Marzanna Chojnowska
 4. Przemysław Grzegorz Wasilewski 
 5. Dariusz Orłowski
 6. Dorota Niewińska
 7. Wiesław Józef Oksiuta
 8. Dariusz Gąsowski– Rzecznik Prasowy
 9. Ryszard Andrzej Milewski