Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału – Magdalena Zaleska

Telefon: 85 7459 227
Pokój: A126

Zastępca Kierownika Oddziału – Monika Wierciszewska

Telefon: 85 7459 209
Pokój: A126

Oddział Administracyjny

Telefon: 85 7459 209
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu działania Oddziału w szczególności należą:

 1. sprawy organizacyjne sądu okręgowego oraz nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych;
 2. prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu;
 3. sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów i kuratorów ustanowionych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 4. prowadzenie biblioteki, biura podawczego, biura obsługi interesanta, czytelni akt;
 5. prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych oraz depozytów sądowych;
 6. nadzór nad działalnością punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego i archiwum zakładowego;
 7. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności podstawowej sądów;
 8. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Sądu.

Biuro Obsługi Interesantów

Kierownik Biura – Marzena Wojtach

Telefon: 85 742 23 46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój: A2 (parter, po przejściu przez bramkę – w prawo)
Godziny urzędowania

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Czytelnia Akt

Telefon: 85 7459 359 – zamawianie akt

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zamawianie akt drogą e-mailową
Pokój A11 (parter, po przejściu przez bramkę – w prawo)
Godziny urzędowania

Do zadań Czytelni należy udostępnianie akt spraw sądowych osobom upoważnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa.

Pobierz plik (regulamin_czytelni_so_bialystok.pdf)Regulamin czytelni akt  (rozmiar: 51 KiB)

Biuro Podawcze

Kierownik Biura – Andrzej Sacharewicz

Telefon: 85 7459 247

Pokój A1a
Godziny urzędowania

Do zadań Biura w szczególności należy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym;
 • przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Telefon: 85 7459 207

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój A3
Godziny urzędowania

St. inspektor – Barbara Piekarska

Do zadań Punktu należy w szczególności udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek złożony w Punkcie lub przesłany za pośrednictwem Poczty. Szczegóły dotyczące sposobu uzyskiwania informacji znajdą Państwo w dziale Rejestry i ewidencje.

Archiwum Zakładowe

Kierownik Archiwum – Halina Filipowicz

Telefon: 85 7459 270
Pokój A30

Do zadań Archiwum należy w szczególności:

 • przyjmowanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej w poszczególnych komórkach organizacyjnych (ewidencjonowanie, zabezpieczenie i przechowywanie);
 • udostępnianie zasobów archiwalnych upoważnionym osobom.