Oddział Kadr

Kierownik Oddziału – Helena Butkiewicz

Telefon: 85 7459 224
Pokój: A125

Zastępca Kierownika Oddziału – Tomasz Wierzba

Telefon: 85 7459 221
Pokój: A125

Oddział Kadr

Telefon: 85 7459 286
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Oddziału Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników Sądu;
 2. sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem etatów w Sądzie oraz w jednostkach podległych;
 4. udział w tworzeniu projektu budżetu w zakresie planu etatów Sądu oraz jednostek podległych;
 5. prowadzenie spraw kadrowych sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych zatrudnionych w sądach rejonowych z obszaru właściwości okręgu, z wyłączeniem spraw przekazanych tym sądom;
 6. prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego;
 7. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 8. organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników;
 9. wykonywanie czynności w procesie nominacji do pełnienia urzędu na stanowiska sędziowskie i asesorskie w sądach rejonowych z obszaru właściwości okręgu, w tym również w systemie teleinformatycznym;
 10. organizowanie konkursów na wolne stanowiska w Sądzie Okręgowym;
 11. sprawy dyscyplinarne;
 12. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, w tym sporządzanie i realizacja rocznego planu szkoleń;
 13. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 14. wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, wynikających z przepisów kodeksu pracy;
 15. wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych;
 16. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej zatrudnienia;
 17. sporządzanie informacji, analiz oraz sprawozdań statystycznych z zakresu spraw osobowych;
 18. organizowanie stażu urzędniczego;
 19. organizowanie praktyk studenckich we współpracy z Kierownikiem szkolenia i Kuratorem Okręgowym.
 20. organizowanie posiedzeń Kolegium Sądu;