Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-09-14 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-09-14 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego

Nr postępowania: ZP-361-5/12/I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert:

  • 2012-10-10 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-10-10 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa artykułów biurowych

Nr postępowania: ZP-361-4/12/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa artykułów biurowych.

Termin składania ofert:

  • 2012-06-14 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-06-14 godz. 10:15

Czytaj więcej...