Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-2/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-05-15 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-05-15 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2012-04-26 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-04-26 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa wraz z montażem automatów drzwiowych

Nr postępowania: ZP 213-17/11/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem automatów drzwiowych

Termin składania ofert:

  • 2011-12-02 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-12-02 godz. 11:15

Czytaj więcej...