Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Nr postępowania: ZP 213-16/11/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Termin składania ofert:

  • 2011-11-30 godz. 10:00 2011-12-02 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-11-30 godz. 10:15 2011-12-02 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa wraz z montażem monitorów dla systemu CCTV

Nr postępowania: ZP213-15/11/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem monitorów dla systemu CCTV

Termin składania ofert:

  • 2011-11-24 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-11-24 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemów wideokonferencyjnych

Nr postępowania: ZP213-14/11/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemów wideokonferencyjnych

Termin składania ofert:

  • 2011-11-22 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-11-22 godz. 10:15

Czytaj więcej...