Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Nr postępowania: ZP-361-15/12/G

Przedmiot postępowania:

 • Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Termin składania ofert:

 • 2012-12-21 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-12-21 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-14/12/OF

Przedmiot postępowania:

 • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

 • 2012-11-26 godz. 10:00
 • 2012-11-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-11-26 godz. 10:15
 • 2012-11-28 godz.10:15

Czytaj więcej...

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biura podawczego i sali rozpraw nr I w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce

Nr postępowania: ZP-361-13/12/OI

Przedmiot postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biura podawczego i sali rozpraw nr I Sądu Rejonowego w Sokółce.

Termin składania ofert:

 • 2012-11-07 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-11-07 godz. 10:15

Czytaj więcej...