Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20

Nr postępowania: ZP-361-2/17

Przedmiot postępowania:

  • Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20.

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

Termin wykonania:

  • Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony (na podstawie art. 143 ust. 1a ustawy Pzp).
  • Termin rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej - nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r.