Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/14/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2014-07-17 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-07-17 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-3/14/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

  • 18-07-2014 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 18-07-2014 godz. 12:15

Czytaj więcej...

Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/14/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2013-01-27 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-01-27 godz. 10:15

Czytaj więcej...