Petycje

Petycja wielokrotna o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Białymstoku od dnia 5 października 2018 r., jako petycji wielokrotnej.

Czytaj więcej...

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

W 2017 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” Żądanie zawarte w  petycji zostało uwzględnione.

Czytaj więcej...

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

W 2016 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja, zawierająca postulat opublikowania na stronie internetowej Sądu wszelkich możliwych informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu ZP-10/2015 prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa w 2015 roku, których beneficjentem był Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Petycje jednostkowe