Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzatorów kanałowych oraz instalacji wentylacji na potrzeby sali rozpraw XIII Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-9/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzatorów kanałowych oraz instalacji wentylacji na potrzeby sali rozpraw nr XIII Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-10-12 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-10-12 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu informatycznego

Nr postępowania: ZP-361-8/12/I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa sprzętu informatycznego.

Termin składania ofert:

  • 2012-11-08 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-11-08 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-7/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-09-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-09-28 godz. 10:15

Czytaj więcej...