Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru wizyjnego obiektu Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Nr postępowania: ZP-213-11.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru wizyjnego obiektu Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin składania ofert:

  • 2011-10-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-10-28 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów

Nr postępowania: ZP-213-9.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów

Termin składania ofert:

  • 2011-09-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-09-28 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-213-8.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2011-09-29 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-09-29 godz. 10:15

Czytaj więcej...