Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/19

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2019-02-15 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-02-15 godz. 12:15

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

 

Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/18

Przedmiot postępowania:

  • Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-12-20 godz. 12:00

Czytaj więcej...