Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji pomieszczeń sal rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-12/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji pomieszczeń sal rozpraw usytuowanych na parterze (VII) oraz na I piętrze (nr XI, XII, XIV) w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-11-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-11-06 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Nr postępowania: ZP-361-11/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.

Termin składania ofert:

  • 2012-10-29 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-10-29 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Nr postępowania: ZP-361-10/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103.

Termin składania ofert:

  • 2012-10-16 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-10-16 godz. 10:15

Czytaj więcej...