Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych

Nr postępowania: ZP-361-5/17

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych.

Termin składania ofert:

  • 2017-09-14 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2017-09-14 godz. 12:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów jezdnych i stacjonarnych wraz z rozmieszczeniem i montażem w Sądzie Rejonowym w Sokółce.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy.