E-wniosek o wydanie odpisów/kserokopii z akt sprawy

Złożenie wniosku drogą internetową możliwe jest tylko w sytuacji osobistego odbioru zamówionych kopii/odpisów dokumentów.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres email właściwego wydziału Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 • I Wydział Cywilny
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • II Wydział Cywilny Odwoławczy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • III Wydział Karny
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VII Wydział Gospodarczy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VIII Wydział Karny Odwoławczy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcie wniosku o wydanie odpisów/kserokopii potwierdzane jest emailem zwrotnym (najpóźniej następnego dnia roboczego), w treści którego uzyskacie Państwo informację w przemiocie:

 • wysokości opłaty,
 • daty odbioru zamówionego dokumentu.

Podczas odbioru zamówionych dokumentów należy:

 • podpisać wniosek,
 • przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty (przy czym na dowodzie wpłaty należy umieścić dane wnioskodawcy, sygnaturę akt sprawy, oraz wskazać dokument za wydanie, którego dokonano wpłaty) lub znaki opłaty sądowej (do nabycia w kasie Sądu w dniu odbioru dokumentu),
 • przedstawić do wglądu dokument tożsamości,
 • potwierdzić odbiór przedmiotu żądania na wniosku.

Jeżeli opłata zostanie uiszczona drogą elektroniczną, dowód zapłaty powinien mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej i być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego, zaś w przypadku braku klauzuli powinien zostać potwierdzony przez bank – pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej. Wydruk historii operacji z rachunku bankowego jest dokumentem dotyczącym wewnętrznej relacji klienta z bankiem i nie stanowi dowodu wpłaty w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok
50 1010 1049 0017 2022 3100 0000

UWAGA!!! W przypadku nieodebrania dokumentu we wskazanym terminie, dokument pozostaje w BOI przez kolejne 4 dni robocze, zaś po upływie tego terminu zostaje zwrócony do Wydziału i przesłany wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków czyli: podpisania wniosku i dokonania stosownej opłaty.