E-wniosek o udostępnienie akt w czytelni

Zamówienie akt sądowych w czytelni jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu usprawnienia obsługi prosimy o wskazanie w wiadomości email następujących danych:

  • sygnatury akt, nazwy Wydziału;
  • nazwy stron/uczestników biorących udział w sprawie;
  • statusu w sprawie osoby zamawiającej akta (np. czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika i czy w aktach znajduje się stosowne umocowanie, czy też zostanie jeszcze przedłożone);
  • proponowanego terminu i godziny przeglądania akt;
  • w przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać – o ile to możliwe - numeru tomu, który będzie przeglądany;

W sytuacji kontaktu mailowego z Czytelnią pracownik bezzwłocznie udziela informacji drogą elektroniczną o dostępności akt i możliwym terminie realizacji wniosku uwzględniając termin wskazany przez interesanta. W przypadku pojawienia się wyjątkowych trudności z szybkim zlokalizowaniem sprawy (np. sprawa w archiwum, akta wypożyczone do innej jednostki) interesant na bieżąco informowany jest o zaistniałej sytuacji oraz konieczności ustalenia innego terminu. Zamówienie akt musi być złożone co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a akt znajdujących się w archiwum zakładowym w dniu poprzedzającym do godz. 10.00.

Załączniki: