Portal informacyjny

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych stanowi system umożliwiający dostęp uprawnionym lub upoważnionym podmiotom do informacji o sprawach toczących się przed sądami powszechnymi za pośrednictwem Internetu.

Zarejestrowany w Portalu Informacyjnym i aktywowany użytkownik otrzyma dostęp do danych o sprawie obejmujących m. in.:

1. stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,

2. czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),

3. wyznaczone terminy posiedzeń,

4. dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),

5. dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją, protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.


Portal Informacyjny i instrukcje dostępne jest pod adresem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

 

Załączniki:

Pobierz plik (Zarzadzenie A.021.16.2024.pdf)Zarzadzenie A.021.16.2024  (rozmiar: 107 KiB)