Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego

Informujemy, że od 1 lipca 2014 roku istnieje możliwość złożenia zapytania i uzyskania odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) przez Internet.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny pełni rolę portalu, oferującego elektroniczny dostęp do uzyskania e-Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dla przedsiębiorców, osób fizycznych oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji z KRK.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, pobierana jest opłata w wysokości:

  • 20 zł – za informację o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwaną drogą elektroniczną poprzez ekrk.ms.gov.pl.
  • 30 zł – za informację o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwaną w sposób tradycyjny w Biurze Informacyjnym KRK oraz Punktach Informacyjnych KRK.

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD).

Można zatem posługiwać się nim identycznie jak zaświadczeniem w formie tradycyjnej. Jednakże wydruk tegoż XML-a nie jest dokumentem. Zatem w przypadku chęci posłużenia się elektroniczną informację z KRK należy dostarczyć (przedłożyć) ją podmiotowi który od nas tego żąda wyłącznie w formie dokumentu XML - czyli dokumentu elektronicznego zapisanego na ww. nośniku.

Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK.

Opłatę za uzyskanie informacji z KRK w formie elektronicznej należy wnieść wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na portalu e-KRK.