Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Adres: ul. Gen. Józefa Bema 11, 15-950 Białystok
Telefon: 85 7448 874
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – Dariusz Kozerski

Telefon: 85 7448 874
Pokój: 9

W dniu 1 stycznia 2016  roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418), w myśl której rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów działającymi w strukturze sądów okręgowych. Zgodnie z ustawą zadaniem zespołów jest:

  1. sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich  
  2. prowadzenie  na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Stosownie do treści ustawy Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Białymstoku stał się Zespołem Opiniodawczym Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku dla obszaru właściwości tego Sądu.

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów w zakresie:

  1. przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii;
  2. wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 2

Zwierzchnikiem służbowym kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jest prezes sądu okręgowego.