Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

W 2016 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja, zawierająca postulat opublikowania na stronie internetowej Sądu wszelkich możliwych informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu ZP-10/2015 prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa w 2015 roku, których beneficjentem był Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Żądanie zawarte w petycji nie zostało uwzględnione.

Informacja zamieszczona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. 2014.1195 ze zm.).