Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

W 2018 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja wielokrotna o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych. Żądanie zawarte w  petycji zostało uwzględnione.

Informacja zamieszczona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.).