Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

W 2019 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja o udostępnienie najnowszego wyroku (z 28 listopada 2018 r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

Żądanie zawarte w petycji zostało uwzględnione.
Informacja zamieszczona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.).