Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

W 2021 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja o  udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom tutejszego Sądu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.  
Żądanie zawarte w petycji zostało uwzględnione.

Informacja zamieszczona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.).