Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Białymstoku od dnia 16 stycznia 2017 r., jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się 2-miesięczny okres oczekiwania na dalsze petycje od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej tj. do dnia 24 marca 2017 r.;

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Aktualizacja z 29 marca 2017 roku: W wyznaczonym  terminie tj. do dnia 24 marca 2017 roku wpłynęło łącznie 26 petycji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 ustawy.

Załączniki:

Pobierz plik (odwzorowanie_petycji.pdf)Treść petycji  (rozmiar: 1532 KiB)