Petycje jednostkowe

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Lp. Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan aktualny
1 8 lipca 2016 r. - Dotyczy informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu ZP-10/2015 prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Centrum Zakupow dla Sądownictwa
ODWZOROWANIE CYFROWE
21 lipca 2016r. Odpowiedź na petycję - nie uwzględniono
2 8 stycznia 2019 r. Piotr Zientała (zgoda na publikację danych osobowych) Petycja o udostępnienie najnowszego wyroku (z 28 listopada 2018 r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych
ODWZOROWANIE CYFROWE
16 stycznia 2019r. petycję uwzględniono
3 27 grudnia 2021 r. Robert Gwiazdowski (zgoda na publikację danych osobowych)  Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom tutejszego Sądu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych           ODWZOROWANIE CYFROWE 4 stycznia 2022 r. petycję uwzględniono