Aktualności

Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IV Wydziału Pracy uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Sprawy dotychczas zarejestrowane i nie zakończone w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zostaną przekazane do w/w wydziału.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U.11.60.303).

Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. XIV Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznawania spraw m.in. w postępowaniu uregulowanym ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.) jest VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych oraz zarządzenia Nr 67/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 21-26 lutego 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Podczas tegorocznego "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w wyżej wymienionym okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00.

Czytaj więcej...

Przerwa w działaniu Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych

W dniach od 18.02.2011 (piątek) do 20.02.2011 (niedziela) nie będzie działał system informatyczny NKW, nie będzie działał także System Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zatem w tych dniach nie będzie możliwe wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz dokonywanie wglądów do ksiąg wieczystych. Nie będzie także możliwe dokonywanie wzmianek wpisów do ksiąg wieczystych. Praca systemu zostanie wznowiona w poniedziałek 21 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...