Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Czytaj więcej...

Szybkość i przejrzystość postępowania przed Sądem Okręgowym w Białymstoku

W listopadzie ubiegłego roku fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowała analizę „Sądy na wokandzie 2013”.  Sądy apelacyjne i okręgowe były oceniane między innymi w kategoriach przejrzystości i dostępu do informacji publicznej oraz szybkości postępowania.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa

W dniu 2 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Maciejowi O. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i Januszowi P. o czyn z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 239 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa związanego z zamianą nieruchomości

W dniu 2 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym: Elżbiecie A. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k., Izabeli  Jadwidze J. o czyn z art. 231 § 1 k.k., Małgorzacie S.K. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., Andrzejowi K. o czyn z art.  286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Czytaj więcej...