Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Sędzia Helena Mironiuk przeszła w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 stycznia 2014 roku przeszła w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Helena Mironiuk.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 4 lutego 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowiska:

  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Bożenie Sztomber,
  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Maciejowi Głos.

Sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Czytaj więcej...

Szybkość i przejrzystość postępowania przed Sądem Okręgowym w Białymstoku

W listopadzie ubiegłego roku fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowała analizę „Sądy na wokandzie 2013”.  Sądy apelacyjne i okręgowe były oceniane między innymi w kategoriach przejrzystości i dostępu do informacji publicznej oraz szybkości postępowania.

Czytaj więcej...