Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Sprawa lustracyjna

W dniu 27 grudnia 2013 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Andrzeja K. i o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia mienia znacznej wartości

W dniu 23 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Marzannie G. oskarżonej o czyn z art. 270 § 2 k.k. w zb. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w zw. z art. 12 k.k. i oskarżonej Cheonii G. o czyn z art.77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym na ogródkach działkowych

W dniu 23 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Urszuli D. i Karolowi Michałowi K. o czyn z art. 158 § 3 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa

W dniu 18 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi D. oskarżonemu o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Czytaj więcej...