Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa

W dniu 2 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Maciejowi O. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i Januszowi P. o czyn z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 239 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa związanego z zamianą nieruchomości

W dniu 2 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym: Elżbiecie A. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k., Izabeli  Jadwidze J. o czyn z art. 231 § 1 k.k., Małgorzacie S.K. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., Andrzejowi K. o czyn z art.  286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią pokrzywdzonego

W dniu 30 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Urszuli Annie L. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k.

Czytaj więcej...

Sprawa lustracyjna

W dniu 27 grudnia 2013 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Andrzeja K. i o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Czytaj więcej...