Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie kradzieży gazu

W dniu 3 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi N., Adamowi Krzysztofowi T., Andrzejowi O., Ireneuszowi B., Kamilowi Mateuszowi H. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Białymstoku

W dniu 28 listopada 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi M. oskarżonemu o czyn z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 10 § 2 k.k.

Czytaj więcej...

Sprawa lustracyjna

W dniu 31 października 2013 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w Białymstoku wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Leona S. kandydata na radnego Rady Gminy Czeremcha.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 177/13

Akt oskarżenia w sprawie usiłowania oszustwa

W dniu 1 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi R. oskarżonemu o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Czytaj więcej...