Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie podrobienia weksli in blanco

W dniu 3 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi W. oskarżonemu o czyn z art. 310 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Czytaj więcej...

Tydzień Mediacji 2013 r.

W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 14–18 października 2013 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:

Czytaj więcej...

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 4 września 2013 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Pani Beacie Wojtasiak.

Pani sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 10-13 września 2013 roku podjęła uchwały zawierające między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Bożenę Sztomber, Grażynę Urszulę Zawadzką-Lotko oraz Macieja Andrzeja Głosa.