Aktualności

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

W dniach 11-14 października 2011 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wniosek skierowany do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku - Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Pana Szczęsnego Tomasza Szymańskiego.

Czytaj więcej...

Informacja o terminie rozpatrywania przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie spraw o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich

W dniach 11-14 października 2011 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie rozpatrzy kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Egzamin referendarski

Uprzejmie informuję, że egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się w dniach 4 listopada 2011 r. (egzamin pisemny) oraz 17 listopada 2011 r. (egzamin ustny).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zbyciu przedmiotów wycofanych z eksploatacji

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż posiada do zbycia przedmioty wycofane z eksploatacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane ich nabyciem powinni złożyć pisemne oferty dot. zakupu.

Czytaj więcej...