Aktualności

Informacja o terminie rozpatrywania przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie spraw o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich

W dniach 11-14 października 2011 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie rozpatrzy kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Egzamin referendarski

Uprzejmie informuję, że egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się w dniach 4 listopada 2011 r. (egzamin pisemny) oraz 17 listopada 2011 r. (egzamin ustny).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zbyciu przedmiotów wycofanych z eksploatacji

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż posiada do zbycia przedmioty wycofane z eksploatacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane ich nabyciem powinni złożyć pisemne oferty dot. zakupu.

Czytaj więcej...

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem.