Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Tydzień Mediacji 2014 r.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 14–17 października 2014 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:

Czytaj więcej...

Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany pism z Izbą Celną

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku - Krzysztofem Chojnowskim, a Dyrektorem Izby Celnej w Białymstoku - nadinsp. Mirosławem Sienkiewiczem oraz Wojewodą Podlaskim – Maciejem Żywno w sprawie elektronicznej wymiany pism procesowych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, przestępstwa i wykroczenia oraz danych dotyczących takich spraw, które są rejestrowane w systemach informatycznych.

Czytaj więcej...

Zmiana numeru telefonu do Biura Obsługi Interesanta

Informujemy, że od dnia 1 września 2014 roku nastąpi zmiana numeru telefonu do Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Nowy numer telefonu BOI: 85 742 23 46.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnego składnika rzeczowego w postaci kiosku oszklonego znajdującego się w holu przy wejściu głównym do budynku Sądu Okręgowego. Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia.

Czytaj więcej...