Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Obwieszczenie o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 marca 2014 roku Pan Minister Sprawiedliwości obwieścił o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 20 lutego 2014 roku pod poz. 210. Planowane jest obsadzenie dwóch wolnych stanowisk sędziego w pionach cywilnym oraz pracy i ubezpieczeń społecznych tutejszego Sądu.

Komunikat w sprawie zabójstwa w Białymstoku

W dniu 14 lutego 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonej Wiolecie K. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

W dniach 11-14 lutego 2014 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Panią Karolinę Szerel oraz Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Pana Jacka Malinowskiego.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 12 lutego 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Grażynie Zawadzkiej-Lotko.

Pani Sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.