Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

W dniach 11-14 lutego 2014 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Panią Karolinę Szerel oraz Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Pana Jacka Malinowskiego.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 12 lutego 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Grażynie Zawadzkiej-Lotko.

Pani Sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Sędzia Helena Mironiuk przeszła w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 stycznia 2014 roku przeszła w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Helena Mironiuk.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 4 lutego 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowiska:

  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Bożenie Sztomber,
  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Maciejowi Głos.

Sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.