Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

W dniach 09-12 grudnia 2014 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Panią Alicję Iwonę Dubij oraz Sędziego Sądu Rejonowego w Sokółce Pana Krzysztofa Marka Kruka.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 7 października 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Panu Jerzemu Szczurewskiemu.

Pan sędzia złożył wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Tydzień Mediacji 2014 r.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 14–17 października 2014 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:

Czytaj więcej...

Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany pism z Izbą Celną

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku - Krzysztofem Chojnowskim, a Dyrektorem Izby Celnej w Białymstoku - nadinsp. Mirosławem Sienkiewiczem oraz Wojewodą Podlaskim – Maciejem Żywno w sprawie elektronicznej wymiany pism procesowych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, przestępstwa i wykroczenia oraz danych dotyczących takich spraw, które są rejestrowane w systemach informatycznych.

Czytaj więcej...