Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji na terenie właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniach 20-29 października 2010 roku podjęte zostaną działania (warsztaty, bezpłatne konsultacje, ankieta) popularyzujące sprawiedliwość naprawczą i mediacje jako pozasądowe formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

Egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną

Egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się w dniach 16 listopada 2010 r. (egzamin pisemny) oraz 24 - 25 listopada 2010 r. (egzamin ustny).

Załączniki:

Przerwa w wykonywaniu czynności lekarza sądowego

Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Białymstoku informuje, iż od dnia 07.07.2010 r. do dnia 28.07.2010 r. Pani Marzanna Zabrocka-Podolec pełniąca funkcję lekarza sądowego z zakresu chorób wewnętrznych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku przebywać będzie na urlopie wypoczynkowym.

Zmiana numerów rachunków bankowych Sądu Okręgowego w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 28 czerwca 2010 roku zmieniają się numery rachunków bankowych Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Załączniki: