Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia mienia znacznej wartości

W dniu 23 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Marzannie G. oskarżonej o czyn z art. 270 § 2 k.k. w zb. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w zw. z art. 12 k.k. i oskarżonej Cheonii G. o czyn z art.77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym na ogródkach działkowych

W dniu 23 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Urszuli D. i Karolowi Michałowi K. o czyn z art. 158 § 3 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa

W dniu 18 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi D. oskarżonemu o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie dyskryminacji

W dniu 12 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Przemysławowi M., Karolowi L., Mateuszowi S. o czyny z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k., z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k., oskarżonym Arturowi Ł. i Kewinowi P. o czyn art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k., z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k., z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oskarżonemu Piotrowi Ch. z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.,

Czytaj więcej...