Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Zarządzenie A-0220-29-20 Prezesa SO z dnia 30 marca 2020 roku

 

Komunikat Wiceprezes Sądu Okręgowego z dnia 12 marca 2020

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2 oraz z koniecznością zapewnienia realizacji pracy sądu w zakresie rozpoznawania spraw najistotniejszych z punktu widzenia podstawowych praw i wolności obywatelskich i wymiaru sprawiedliwości, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zarządzeniem z 12 marca 2020 roku polecił odwołanie w Sądzie Okręgowym w Białymstoku wszystkich spraw wyznaczonych w dniach od 13 do 31 marca 2020 roku, z udziałem stron, za wyjątkiem spraw najpilniejszych oraz spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron i pozostałych osób wezwanych).

Czytaj więcej...