Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zakazania organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 20 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż 17 lipca 2019 r. o godz. 14.11 do tutejszego Wydziału wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2019 roku znak BZK-I.5310.86.2019 w sprawie zakazania organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 20 lipca 2019 r.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zakazania organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 20 lipca 2019 r

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż 16 lipca 2019 r. o godz. 14.25 do tutejszego Wydziału wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 lipca 2019 roku znak BZK-VI.5310.64.2019 w sprawie zakazania organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 20 lipca 2019 r.