Informacje prasowe 11.03.2024 r. - 15.03.2024 r.

W okresie od 11.03.2024 r. do 15.03.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 113/20 (połączono do wspólnego rozpoznania za sprawą III K 127/20) – sprawa oskarżonego Tomasza P. i 45 innych oskarżonych

Oskarżonymi są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Oskarżonym postawiono zarzuty działania w trzech zorganizowanych grupach mających na celu popełnianie przestępstwa. Postawiono im zarzuty dot. organizowania bójek z pseudokibicami innych klubów sportowych, propagowania ustroju faszystowskiego oraz czerpania korzyści z prostytucji, ponadto postawiono im zarzuty dokonania innych przestępstw np. bezprawnego pozbawienia wolności -  art. 258 § 3 kk, art. 158 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne

Termin rozprawy: 11 marca 2024 roku, godz. 9:30, sala XIII (kolejny termin)

K 128/23 – sprawa Krzysztofa L.  oskarżony o to, że w dniu 16 lipca 2000 roku w miejscowości S. działając w wykonaniu bezpośredniego zamiaru zaspokojenia potrzeby seksualnej i pozbawienia życia pokrzywdzonej na tle seksualnym, działając ze szczególnym okrucieństwem dokonał zabójstwa pokrzywdzonej– art. 148 § 1 kk (w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 23.04.2009 r. do 21.03.2011 r.) przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk

Termin rozprawy: 12 marca 2024 roku, godz. 10:00, sala III (kolejny termin)