Informacje prasowe 25.03.2024 r. do 29.03.2024 r.

W okresie od 25.03.2024 r. do 29.03.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 128/23 – sprawa Krzysztofa L.  oskarżonego o to, że w dniu 16 lipca 2000 roku w miejscowości S. działając w wykonaniu bezpośredniego zamiaru zaspokojenia potrzeby seksualnej i pozbawienia życia pokrzywdzonej na tle seksualnym, działając ze szczególnym okrucieństwem dokonał zabójstwa pokrzywdzonej – art. 148 § 1 kk (w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 23.04.2009 r. do 21.03.2011 r.) przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk

Termin: 26 marca 2024 roku, godz. 10:00, sala III (publikacja wyroku)

III K 14/24 - sprawa Szymona. B. oskarżonego o to, że:

Czyn I

W okresie od bliżej nieustalonego dnia maja 2023 roku do dnia 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. znęcał się psychicznie nad pokrzywdzoną w ten sposób, że wszczynał awantury w trakcie których wyzywał ją słowami wulgarnymi, ośmieszał, krytykował, poniżał, tj. czynu z art. 207 § 1 kk

Czyn II

W dniu 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonych oraz dokonał zniszczenia mienia w ten sposób, że wszczął awanturę bez powodu podczas której zadawał pokrzywdzonym uderzenia, kopał oraz wypowiadał groźby pozbawienia życia wobec innych pokrzywdzonych, a następnie próbował podpalić dom, w którym znajdowały się osoby pokrzywdzone, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonych, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 157 b§ 2 kk w zb. z art. 288 § 1 kk

Termin rozprawy: 27 marca 2024 roku, godz. 10:00, sala II (kolejny termin)

 

III K 8/24 - sprawa Wojciecha K., Damiana S., Łukasza U. oskarżonych o to, że:

W dniu 13 sierpnia 2023 roku w B. przy ul. K. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia pokrzywdzonego, w wyniku którego pokrzywdzony poniósł śmierć, tj. czynu z art. 158 § 3 kk

Termin rozprawy: 28 marca 2024 roku, godz. 9:30, sala II (pierwszy termin)

 

III K 19/24 - sprawa Grażyny B. oskarżonej o to, że:

W dniu 18 października 2023 roku w B. na ul. W. kierując samochodem osobowym umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości nie zachowała należytej ostrożności w wyniku czego straciła panowanie nad kierowanym przez siebie samochodem, w wyniku czego wjechała na chodnik potrącając pieszą, która w wyniku doznanych obrażeń poniosła śmierć, tj. czynu z art. 177§2 k.k. w zw. z art. 178§1a pkt 2 k.k., art. 178a§1 k.k.

Termin rozprawy: 28 marca 2024 roku, godz. 10:00, sala XIII (pierwszy termin)