Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Informacje prasowe od 13 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.

W okresie od 13.05.2024 r. do 24.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

Czytaj więcej...

Informacje prasowe od 29 kwietnia 2024 r. do 11 maja 2024 r.

W okresie od 29 kwietnia 2024 r. do 11 maja 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OBJĘCIEM FUNKCJI BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z ZAKRESU KOMUNIACJI WSPOMAGJĄCEJ LUB ALTERNATYWNEJ

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych – specjalistów z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej (AAC) chcielibyśmy podjąć współpracę z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie.

Czytaj więcej...

Informacje prasowe 22.04.2024 r. do 26.04.2024 r.

W okresie od 22.04.2024 r. do 26.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

Czytaj więcej...