Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Informacje prasowe 09.01.2024 r.-12.01.2024 r.

W okresie od 09.01.2024 r. do 12.01.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

Czytaj więcej...

Likwidacja kasy sądu

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. płatności w Sądzie Okręgowym w Białymstoku realizowane będą tylko i wyłącznie poprzez samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, umożliwiający zakup e-znaków oraz dokonywanie płatności na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku. Powyższe opłaty można uiszczać  w formie gotówkowej i  bezgotówkowej.

Informacja o godzinach urzędowania w dniu 29 grudnia 2023 roku

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A.0220.81.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 29 grudnia 2023 roku  Kasa Sądowa oraz Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w  Białymstoku czynne będą w godzinach od 8:00 do 11:00.

Informacja o dniu wolnym w dniu 8 stycznia 2024

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A.0220.70.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku dzień 8 stycznia 2024 roku (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 roku (sobota).