Informacje prasowe 18.03.2024 r. do 22.03.2024 r.

W okresie od 18.03.2024 r. do 22.03.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 117/23 – sprawa Bazyla M.

Sprawa dotyczy Bazyla M. oskarżonego o to, że w dniu 19 marca 2023 r. w miejscowości Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskiego, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, dokonał zabójstwa pokrzywdzonego - art. 148§1 k.k. w zw. z art. 31§2 k.k.

Termin rozprawy: 19 marca 2024 roku, godz. 13:30, sala XIII (kolejny termin)

 

III K 139/21 – sprawa Jerzego B. i 17 innych oskarżonych

Sprawa dotyczy funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej Oddziału Celnego w P., którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych umożliwiali wwóz różnych towarów z Białorusi na terytorium Polski w zamian za korzyści majątkowe - art. 258 § 1 kk, art. 228 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne

Termin: 22 marca 2024 r., godz. 13.30, sala XIII (publikacja wyroku)

III K 14/24 sprawa Szymona. B. oskarżonego o to, że:

Czyn I

W okresie od bliżej nieustalonego dnia maja 2023 roku do dnia 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. znęcał się psychicznie nad pokrzywdzoną w ten sposób, że wszczynał awantury w trakcie których wyzywał ją słowami wulgarnymi, ośmieszał, krytykował, poniżał, tj. czynu z art. 207 § 1 kk

Czyn II

W dniu 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonych oraz dokonał zniszczenia mienia w ten sposób, że wszczął awanturę bez powodu podczas której zadawał pokrzywdzonym uderzenia, kopał oraz wypowiadał groźby pozbawienia życia wobec innych pokrzywdzonych, a następnie próbował podpalić dom, w którym znajdowały się osoby pokrzywdzone, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonych, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 157 b§ 2 kk w zb. z art. 288 § 1 kk

Termin rozprawy: 19 marca 2024 roku, godz. 9:30, sala II (pierwszy termin)