Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie kradzieży w SKOK im. Stefczyka

W dniu 2 września 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła sprawa oskarżonej Eweliny K. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. oraz art. 276 k.k. wraz z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego.

Czytaj więcej...

Sprawa dotycząca wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym

W dniu 6 sierpnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła sprawa oskarżonych Józefa Szczepana M. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § 3 i 1 k.k., Stefana P. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. i Teresy S. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k.

Czytaj więcej...

Odeszła od nas Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku Pani Wanda Lebiedzińska

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 14 lipca 2013 roku odeszła od nas Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku Pani Wanda Lebiedzińska. Rodzinie zmarłej składamy najszczersze kondolencje.

Komunikat o akcji informacyjnej nt. EPU

W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadza nowe regulacje dotyczące stosowania nr. PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej...