Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 4 września 2013 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Pani Beacie Wojtasiak.

Pani sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 10-13 września 2013 roku podjęła uchwały zawierające między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Bożenę Sztomber, Grażynę Urszulę Zawadzką-Lotko oraz Macieja Andrzeja Głosa.

Akt oskarżenia w sprawie kradzieży w SKOK im. Stefczyka

W dniu 2 września 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła sprawa oskarżonej Eweliny K. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. oraz art. 276 k.k. wraz z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego.

Czytaj więcej...

Sprawa dotycząca wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym

W dniu 6 sierpnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła sprawa oskarżonych Józefa Szczepana M. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § 3 i 1 k.k., Stefana P. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. i Teresy S. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k.

Czytaj więcej...