Udostępnianie akt do celów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych

Dotyczy osób mających posiadać dostęp do akt zakończonych spraw sądowych toczących się w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, na podstawie:

  • § 107 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 ze zm.),
  • § 107 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 ze zm.),

do celów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych (t.j. jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność naukową lub badawczo-rozwojową, KSSiP)

W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Okręgowego w Białymstoku do celów prasowych należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Do wniosku należy załączyć:

  1. czytelnie podpisane oświadczenie (każdej z osób, której będą udostępnione akta) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną (każdej z osób, której będą udostępnione akta),
  3. czytelnie podpisane oświadczenie związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych (każdej z osób, której będą udostępnione akta),
  4. zaświadczenie lub inny dokument wskazujący na fakt istnienia uprawnienia do udostępnienia akt (podstawy uprawnienia).

Wniosek o udostępnienie akt można przesłać pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie Sądu).

Dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź pocztą e-mail podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udostępnienia akt w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Białymstoku obowiązują zasady zawarte w Regulaminie Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Białymstoku.