Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku Nr K.1131.3.2024

W dniu 22 kwietnia 2024 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1131.3.2024.

Termin na złożenie dokumentów: 8 maja 2024 r. (środa).

W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1131.3.2024 w dniu 10 maja 2024 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 17 maja 2024 r. (piątek) - początek godz. 8.30 (wg ustalonego harmonogramu).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Pani Dyrektor w dniu 20 maja 2024 r. przedstawiła informację braku rozstrzygnięcia naboru na praktykę absolwencką - Nr K.1131.3.2024 (informacja załączona poniżej).