Informacja dla osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych – specjalistów z zakresu nauk medycznych chcielibyśmy podjąć współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: geriatrii, ortopedii, chirurgii, rehabilitacji, hematologii, hepatologii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny sądowej, neurologii, traumatologii, okulistyki, okulistyki dziecięcej, chirurgii szczękowej, urologii, radiologii, angiologii, alergologii dziecięcej, audiologii, seksuologii, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, gastrologii, gastrologii dziecięcej, endokrynologii, diabetologii, diabetologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, leczenia bólu, oraz specjalistami z zakresu: pielęgniarstwa ogólnego, fizjoterapii, farmakologii, weterynarii, chemii i  toksykologii sądowej.

Poszukujemy ponadto specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: psychologii, psychologii dziecięcej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, doradztwa zawodowego, dietetyki, budownictwa drogowego, budownictwa z kosztorysowaniem i projektowaniem, budownictwa (ze znajomością technologii drewna i stolarki okiennej), ciepłownictwa, akustyki zewnętrznej i wewnętrznej, materiałoznawstwa,  technologii drewna, parkieciarstwa, posadzek sportowych, księgowości, rachunkowości (ze specjalnością np. rozliczenia spółek, udziałów, wyceny przedsiębiorstw różnymi metodami),  bankowości, informatyki (ze znajomością systemów bankowych), szacowania nieruchomości,  drobiarstwa, geodezji, hutnictwa, metalurgii, elektroniki (w tym wyceny sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego, automatyki), budowy łodzi, szkutnictwa, silników motorowych, linii produkcyjnych i budowy maszyn różnego rodzaju, terminali przeładunkowych i zabezpieczeń wagonów, transportu lądowego i śródlądowego, niewybuchów.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), w tym:
1) korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) mające ukończone 25 lat życia,
3) posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalnew danej dziedzinie,
4) dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5) które wyrażą zgodę na ustanowienie biegłym
mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej -Curie 1, 15-950 Białystok.
Bliższe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-216.

.