Informacje prasowe od 08.07.2024 r. do 12.07.2024 r.

W okresie od 8.07.2024 r. do 12.07.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 113/20 (połączono do wspólnego rozpoznania za sprawą III K 127/20) – sprawa oskarżonego Tomasza P. i 45 innych oskarżonych

Oskarżonymi są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Oskarżonym postawiono zarzuty działania w trzech zorganizowanych grupach mających na celu popełnianie przestępstwa. Postawiono im zarzuty dot. organizowania bójek z pseudokibicami innych klubów sportowych, propagowania ustroju faszystowskiego oraz czerpania korzyści z prostytucji, ponadto postawiono im zarzuty dokonania innych przestępstw np. bezprawnego pozbawienia wolności - art. 258 § 3 kk, art. 158 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne

Termin publikacji wyroku: 8 lipca 2024 roku, godz. 11:30, sala XIII

 

III K 42/24 – sprawa oskarżonego Rafała W.

W okresie od 16 stycznia 2022 roku do 2 września 2022 roku w B., B., SZ., W. i innych nieustalonych miejscowościach wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami dokonał 9 oszustw w ramach działalności w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do tożsamości i podawaniu się w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych za funkcjonariuszy publicznych - policjantów i prokuratorów, którzy mieli rzekomo prowadzić śledztwo dot. oszustów oraz wskazywać na konieczność zabezpieczenia pieniędzy i kosztowności należących do pokrzywdzonych oraz nakłaniać pokrzywdzonych do zaciągania kredytów w celu udzielenia pomocy organom ścigania, w wyniku czego pokrzywdzeni przekazywali w dobrej wierze środki pieniężne i kosztowności osobom związanym z tą grupą - art. 258 § 1 kk, art. 286§1 k.k. w zb. z art. 227 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.,

Termin rozprawy: 8 lipca 2024 roku, godz. 9:30, sala II (kolejny termin)