Informacje prasowe od 01.07.2024 r. do 05.07.2024 r.

W okresie od 01.07.2024 r. do 05.07.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 14/24 sprawa Szymona. B. oskarżonego o to, że:

Czyn I

W okresie od bliżej nieustalonego dnia maja 2023 roku do dnia 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. znęcał się psychicznie nad pokrzywdzoną w ten sposób, że wszczynał awantury w trakcie których wyzywał ją słowami wulgarnymi, ośmieszał, krytykował, poniżał, tj. czynu z art. 207 § 1 kk

Czyn II

W dniu 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonych oraz dokonał zniszczenia mienia w ten sposób, że wszczął awanturę bez powodu podczas której zadawał pokrzywdzonym uderzenia, kopał oraz wypowiadał groźby pozbawienia życia wobec innych pokrzywdzonych, a następnie próbował podpalić dom, w którym znajdowały się osoby pokrzywdzone, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonych, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 157 b§ 2 kk w zb. z art. 288 § 1 kk

Termin rozprawy: 5 lipca 2024 roku, godz. 10:00, sala XIII (kolejny termin)