Podział czynności sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

<div>&nbsp;</div>

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny Odwoławczy

III Wydział Karny

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VII Wydział Gospodarczy

VIII Wydział Karny Odwoławczy