Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/18

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

 • 2018-02-07 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2018-02-07 godz. 12:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem  zamówienia jest świadczenie usług dla Sądu Okręgowego w Białymstoku w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych:
  1. w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,
  2. w pomieszczeniach przy ul. Gen. J. Bema 11,
  3. na terenie posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z utrzymaniem terenów zielonych i odśnieżaniem.
 2. Szczegółowy opis zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin wykonania:

Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2018 r.